1. insulin

  insulin, hormon som bildas i B-cellerna (beta-cellerna) i de langerhansska öarna i bukspottkörteln (pankreas) och insöndras till blodet.
 2. kolväten

  kolväten är kemiska föreningar där bara kol och väte ingår.
 3. hemoglobin

  hemoglobin, Hb, ett syrebindande protein som finns i hög halt i de röda blodkropparna (erytrocyterna) och ger blodet dess röda färg.
 4. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 5. jästsvampar

  jästsvampar, jäst, encelliga, mikroskopiskt små sporsäckssvampar som inte bildar något egentligt mycel.
 6. restriktionsenzymer

  restriktionsenzymer,, populariserat genetiska saxar (biokemiska saxar), enzymer som klipper DNA.
 7. polymerisation

  polymerisation, kemisk reaktion vid vilken relativt små molekyler, monomerer (M), sammankopplas till en mycket större kedjemolekyl, en polymer eller makromolekyl.
 8. tjänst

  tjänst saknar som fackterm internationellt antagen definition, men definieras i Sverige som en kedja av händelser eller aktiviteter i vilken en kund interagerar med ett tjänsteföretag i syfte att tillgodose vissa behov.
 9. RNA

  RNA, ribonukleinsyra, komplicerad makromolekyl som styr proteinsyntesen i cellerna.
 10. omättade kolväten

  omättade kolväten är kemiska föreningar med minst två kolatomer som sitter ihop med antingen en dubbelbindning eller en trippelbindning.