1. kivifåglar

  kivifåglar, Apterygiformes, ordning strutsartade fåglar med en familj, kivier.
 2. chitarra battente

  chitarra battente, italiensk gitarrtyp; se gitarr.
 3. Bacchius senex

  Bacchius senex, antik grekisk musikteoretiker, se Bakcheios geron.
 4. kiswahili

  kiswahili , annan benämning på språket swahili i östra Afrika.
 5. kinesik

  kinesik, studiet av hur man med kroppsrörelser förmedlar information.
 6. chiasma

  chiasma, chiasma opticum, synnervskorsningen på hjärnans undersida omedelbart framför hypofysen.
 7. seleukiderna

  seleukiderna (grekiska seleukidai), samlingsbenämning på härskarna i det seleukidiska riket under hellenismen.
 8. kina

  kina, myntenhet i Papua Nya Guinea.
 9. kibi-

  kibi-, måttenhetsprefix med beteckningen Ki, innebärande faktorn 2 10 = 1,024 • 10 3 = 1 024.
 10. stökiometriska föreningar

  stökiometriska föreningar, fasta kemiska föreningar med konstant sammansättning, tidigare kallade daltonider.