1. antibacchius

  antibacchius , omvänd bacchius, versfot bestående av två långa och en kort stavelse ◡◡−.
 2. ekokinesi

  ekokinesi (nylat. echocinesia, av eko och grekiska kinēsis ’rörelse’), upprepning av annans kroppsställning eller rörelser, se ekosymtom.
 3. Enchiridion symbolorum

  Enchiridion symbolorum, förkortad titel på den romersk-katolska kyrkans officiella samling av trosdokument; jämför Denzinger.
 4. kinesin

  kinesin, cellprotein som liksom dynein framkallar intracellulära rörelser längs mikrotubuli.
 5. Kiminge

  Kiminge, finska Kiiminki, f.d. kommun i Norra Österbotten, Finland.
 6. kinestesi

  kinestesi, detsamma som djupsensibilitet.
 7. Kiruna

  Kiruna, kommun och tätort i Lappland (Norrbottens län).

 8. enchiridion

  enchiridion, handbok.
 9. Konjunkturinstitutet

  Konjunkturinstitutet, KI, Stockholm, statligt utrednings- och forskningsinstitut med konjunkturanalys och ekonomiska prognoser som huvuduppgift, grundat 1937.
 10. kino-

  kino-, sammansättningsled i vetenskaplig terminologi för att beteckna ’rörelse’, t.ex. i ordet kinocilier ’rörliga cilier’ (flimmerhår).