1. shikimisyra

  shikimisyra, mellanprodukt i biosyntesen av aminosyrorna fenylalanin, tyrosin och tryptofan, liksom i syntesen av alkaloider och andra aromatiska föreningar hos växter.
 2. syneki

  syneki, sammanväxning i ögat mellan regnbågshinnan och antingen linsen eller hornhinnan.
 3. akinesi

  akinesi, orörlighet eller nedsatt rörlighet, ”rörelsefattigdom”, vanligen utan samtidig förlamning.
 4. Paulsson Frenckner

  Frenckner, Paulsson, 1921–2006, företagsekonom, professor vid Handelshögskolan i Stockholm 1955–71 och Stockholms universitet 1975–86.

 5. chi

  chi, χ, Χ, tjugoandra bokstaven i det klassiska och moderna grekiska alfabetet.
 6. Chilon

  Chilon (grekiska Chilōn), en av Greklands sju vise.
 7. Yi Hwang

  Yi Hwang, pseudonymen T’oegye, 1501–70, koreansk nykonfuciansk filosof.
 8. Angola

  Angola, stat i sydvästra Afrika.

 9. Kokinshu

  Kokinshu ( Kokinshū, egentligen Kokinwakashū ’Samling av waka-poem från gamla och nya tider’), den första bland 21 kejserliga antologier av japansk poesi, färdigställd mellan 914 och 920 av en kommitté av fyra poeter, bland vilka Ki Tsurayuki ( ca 868–ca 945) är den mest bekante.
 10. parakiter

  parakiter, gemensamt namn på alla långstjärtade papegojor inom underfamiljen Psittacinae, utom arapapegojor, samt nymfparakit inom underfamiljen kakaduor.