1. Jupiter

  Jupiter är den tyngsta och största av planeterna i solsystemet.

 2. galileiska månarna

  galileiska månarna, Jupiters fyra största månar, Callisto, Europa, Ganymedes och Io, som anses ha upptäckts 1610 av Galilei som ett av de första resultaten av kikarens användning inom astronomin.
 3. kick

  kick, slanguttryck för en starkt lustfylld upplevelse vid tillförsel av narkotika, framför allt vid injektion av heroin eller amfetamin och vid snusning av kokain.

 4. Paradisfågeln

  Paradisfågeln, Apus, liten och föga framträdande stjärnbild på södra stjärnhimlen.
 5. solförmörkelse

  solförmörkelse, astronomiskt fenomen som uppstår då månen passerar framför solskivan.
 6. Kräftan

  Kräftan, Cancer, en under en stor del av året från Sverige synlig men föga framträdande stjärnbild på norra stjärnhimlen vilken ingår i djurkretsen.
 7. stjärnhimlen

  stjärnhimlen är den mörka, molnfria natthimlen ovan oss där stjärnorna framträder.

 8. hårkors

  hårkors, rikthjälpmedel i optiska instrument, t.ex. kikare eller mikroskop.
 9. binokulär

  binokulär, för båda ögonen.
 10. teleobjektiv

  teleobjektiv, kameraobjektiv med längre brännvidd än den normala.