1. kil

  kil, en av de klassiska enkla maskinerna. Den har vanligtvis en rektangulär tvärsektion vars höjd gradvis minskar mot en spets.
 2. enkla maskiner

  enkla maskiner, sedan antiken inom mekaniken benämning på anordningar för besparing av kraft vid arbete.

 3. Kil

  Kil, kommun och tätort i Värmland (Värmlands län).

 4. lutande plan

  lutande plan är ett hjälpmedel för att spara kraft.
 5. kilskrift

  kilskrift är en sorts skrift med tecken som är uppbyggda av trekantiga, smala kilar.
 6. Bahamas

  Bahamas, stat i Västindien.

 7. fransk–tyska kriget

  fransk–tyska kriget, det krig som utkämpades 1870–71 mellan Frankrike å ena sidan och det av Preussen ledda Nordtyska förbundet samt Baden, Bayern, Hessen och Württemberg å andra sidan.
 8. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.
 9. Kila

  Kila, församling i Karlstads stift, Säffle kommun, Värmland (Värmlands län); 683 invånare (2016).

 10. bro

  bro är ett byggnadsverk som leder över ett hinder, till exempel över en väg eller ett vattendrag.