1. kinaträd

  kinaträd, Cinchona, släkte mårväxter med 25 arter. De viktigaste är kinaträd C. officinalis, C. succirubra och C. ledgeriana.
 2. insektsstick

  insektsstick, stick av främst gaddsteklar (bl.a. getingar, humlor, bin och ettermyror), som använder sitt till giftgadd omvandlade äggläggningsrör som försvarsvapen, och myggor (stickmyggor, knott och svidknott), som suger blod med till sugsnabel omvandlade mundelar.
 3. artemisinin

  artemisinin, läkemedel mot malaria.

 4. Robert Burns Woodward

  Woodward, Robert Burns, 1917–79, amerikansk kemist, professor vid Harvard University från 1941.
 5. takykininer

  takykininer, sammanfattande namn på en grupp neuropeptider: substans P, neurokinin A och neurokinin B hos människa och däggdjur samt eledoisin i spottkörtlar hos bläckfisksläktet Eledone och physalaemin i hud hos groddjurssläktet Physalaemus.
 6. bradykinin

  bradykinin, peptid som bildas när proteinnedbrytande enzymer som kallas kallikreiner spjälkar vissa proteiner (kininogener) i blodet.
 7. feberbehandling

  feberbehandling, en förr använd metod som innebar att man behandlade framför allt psykiska sjukdomar genom att höja kroppstemperaturen.
 8. droger

  droger, substanser med psykologisk, ofta berusande, effekt som inte i första hand intas för näringens skull.

 9. fytokinin

  fytokinin, detsamma som cytokinin.
 10. malaria

  malaria, äldre benämning sumpfeber, infektionssjukdom orsakad av malariaparasiter.