1. Dubonnet

  Dubonnet, fransk mörkröd, söt aperitif gjord av bl.a. sötat vin, bitterbark, kinin och örter.
 2. antimalariapreparat

  antimalariapreparat, läkemedel mot malaria.
 3. Barolo Chinato

  Barolo Chinato, rött sött vin som framställs genom att ett barolovin (DOCG) smaksätts med örter och andra kryddor, till exempel kinin och malört.

 4. kallikreiner

  kallikreiner, proteolytiska enzymer (serinproteaser) som dels finns i en inaktiv form cirkulerande i blodet, plasmakallikrein, dels som vävnadskallikreiner i olika organ, bl.a. njure, bukspottkörtel, spottkörtlar och tarm.
 5. fosterskadande substanser.

  fosterskadande substanser. Ända sedan katastrofen med sömnmedlet talidomid (Neurosedyn) i början av 1960-talet har uppmärksamheten riktats mot möjliga fosterskadande egenskaper hos läkemedel och andra substanser, ibland benämnda miljögifter (såväl i arbetsmiljön som i den yttre miljön).
 6. antimikrobiell behandling

  antimikrobiell behandling, behandling med läkemedel mot mikroorganismer (här inkluderande virus).
 7. vadkramp

  vadkramp, attackvisa, minutlånga eller längre, nattliga sammandragningar i vadmuskulaturen.
 8. läkemedel

  läkemedel, enligt läkemedelslagen (1992:859, definition omformulerad 2006) varje substans eller substanskombination som tillhandahålls med uppgift om att den endera har förebyggande eller behandlande verkan på sjukdom hos människor eller djur eller kan användas för att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner eller för att ställa diagnos.

 9. alkaloider

  alkaloider, äldre benämning växtbaser, omfattande grupp organisk-kemiska föreningar som ofta har starka fysiologiska verkningar och som därför använts som gifter, läkemedel och berusningsmedel under hela mänsklighetens historia.
 10. resistensutveckling

  resistensutveckling, utveckling av motståndskraft mot bekämpningsmedel.