1. Roland Kiessling

  Kiessling, Roland, 1921–2009, industriman, kemist, Sveriges första adjungerade professor (1973–79 i oorganisk kemi vid Tekniska högskolan i Stockholm).

 2. S.H.T.

  S.H.T., svenskt slutet ordenssällskap med ursprung i en av Bellmans ”Bacchi Orden” starkt inspirerad skämtorden, grundad 1844 av studenter vid Göteborgs nation i Uppsala.
 3. Östergötland

  Östergötland, landskap i Götaland.

 4. sulfider

  sulfider, kemiska föreningar mellan svavel och andra grundämnen.
 5. Malexandermorden

  Malexandermorden, uppmärksammat kriminalfall som inträffade i byn Malexander i Östergötland 1999.
 6. konstgjorda språk

  konstgjorda språk, artificiella språk, konstruerade språk, språk som medvetet har skapats av en eller flera individer, till skillnad från naturliga språk, vilka antingen har vuxit fram gradvis och traderats från generation till generation (etniska språk) eller har nyskapats spontant som resultat av lyckade kommunikationsförsök ( pidginspråk, kreolspråk och tvillingspråk).
 7. Stockholm

  Stockholm, tätort i Uppland och Södermanland (Stockholms län); 1 515 017 invånare (2016).

 8. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.

 9. Cannes

  Cannes, stad i Provence–Alpes–Côte d’Azur, sydöstra Frankrike, 30 km sydväst om Nice.

 10. Dackefejden

  Dackefejden, ett efter ledaren Nils Dacke vanligt namn på det stora småländska upproret 1542–43.