1. pinka

  pink`a verb ~de ~t ORDLED: pink-ar SUBST.: pinkande
  Svensk ordbok
 2. urinera

  urine´ra verb ~de ~t ORDLED: ur-in-er-ar SUBST.: urinerande, urinering
  Svensk ordbok
 3. misse

  miss`e subst. ~n missar ORDLED: miss-en
  Svensk ordbok
 4. hartass

  ha`rtass subst. ~en ~ar ORDLED: har--tass-en
  Svensk ordbok
 5. pissa

  piss`a verb ~de ~t ORDLED: piss-ar SUBST.: pissande
  Svensk ordbok
 6. väta

  2vä`ta verb vätte vätt, pres. väter ORDLED: vät-er SUBST.: vätande, vätning
  Svensk ordbok
 7. torr

  1torr [tår´] adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. liten

  li`ten adj. litet, best. f. lilla, best. f. maskulinum lille; som plur. anv. små; som komp. används mindre [min´d-]; som superl. används minst ORDLED: lit-en
  Svensk ordbok