1. kitta

  kitt`a verb ~de ~t ORDLED: kitt-ar SUBST.: kittande, kittning
  Svensk ordbok
 2. kitt

  kitt, plastisk eller elastisk massa för utjämning av håligheter och fogar eller för tätning.
 3. Atle Kittang

  Kittang, Atle, 1941–2013, norsk litteraturforskare, från 1974 professor i allmän litteraturvetenskap vid universitetet i Bergen.
 4. Theodor Kittelsen

  Kittelsen, Theodor, 1857–1914, norsk konstnär, utbildad vid bl.a. akademin i München.
 5. Kitte Wagner

  Wagner, Kitte, född 1968, dansk dramaturg och teaterledare.

 6. IT-branschen

  IT-branschen, informationsteknikbranschen, tillverkning av data- och kommunikationsprodukter, telekommunikationsindustri, datakonsult- och datorserviceverksamhet samt handel med dator- och kommunikationsprodukter. Även etermedieindustrin räknas normalt till IT-branschen.
 7. Saint Christopher och Nevis

  Saint Christopher och Nevis, Saint Kitts and Nevis, stat i Västindien.

 8. fog

  fog, kombination av två till varandra anpassade ytor, tillhörande var sitt av två (stelt) förbundna föremål, jämte det mellan ytorna eventuellt befintliga mellanrummet, vare sig detta är tomt eller utfyllt med lim och liknande. Ytorna i fogen kan vara plana och sammanfogade genom limning, svetsning, lödning eller med t.ex. spik eller skruv.
 9. mosaik

  mosaik, konstnärlig framställning eller dekoration av olikfärgade småbitar av sten eller glas, placerade i murbruk, kitt eller cement på ett fast underlag.
 10. Eartha Kitt

  Kitt, Eartha, 1927–2008, amerikansk sångerska och skådespelerska.