1. klokrypare

  klokrypare, Pseudoscorpiones , ordning spindeldjur som har världsvid utbredning och omfattar ca 3 000 arter, varav 20 hittills är kända från Sverige.
 2. klok

  klok adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 4. klok gubbe

  klok gubbe och klok gumma, populära benämningar på utövare av traditionell folklig läkekonst, botare.
 5. klokoppling

  klokoppling, axelkoppling där två kopplingshalvor med ”klor” passar i varandra och därigenom överför rotationsrörelse mellan två roterande delar.
 6. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 7. fabel

  fabel kallas en typ av saga där djur beter sig som människor.
 8. Athena

  Athena, ofta kallad Pallas Athena, grekisk krigsgudinna och beskyddare av hantverk och konst, av romarna identifierad med Minerva.
 9. kategoriskt imperativ

  kategoriskt imperativ, filosofiskt begrepp; ovillkorligt bindande imperativ (befallningssats), utan hänsyn till något ändamål eller liknande.
 10. slang

  slang, vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.