1. klut

  klut, huvudklut , av kvinnor till vardags brukat huvudkläde.
 2. kluta ut

  kluta u´t verb klutade klutat ORDLED: klut-ar SUBST.: utklutande, utklutning
  Svensk ordbok
 3. klut

  klut subst. ~en ~ar ORDLED: klut-en
  Svensk ordbok
 4. dok

  dok, ett rektangulärt eller kvadratiskt, ibland stärkt huvudkläde som omsluter huvudet och faller ned omkring det.
 5. Roy Scheider

  Scheider, Roy, 1932–2008, amerikansk skådespelare.

 6. Alan J. Pakula

  Pakula, Alan Jay, 1928–98, amerikansk filmregissör och producent.
 7. napp

  napp, tröstnapp, tröst, gummituta fäst på en bricka som hindrar att barnet sväljer den, använd för att ”trösta” skrikande och oroliga barn.
 8. broderi

  broderi, prydnadssöm, förr konstsömnad, är den mest variationsrika tekniken inom textilkonsten.
 9. Donald Sutherland

  Sutherland, Donald, född 1934, kanadensisk skådespelare.

 10. folkdräkt

  folkdräkt, samlande beteckning för kläder med lokal särprägel, burna av landsbygdens befolkning i samhällen av förindustriell karaktär och med hög grad av självhushållning.