1. avgrund

  a`vgrund subst. ~en ~er ORDLED: av--grund-en
  Svensk ordbok
 2. försvära

  försvä´ra äv. försvär´ja verb försvor äv. försvärjde, försvurit äv. försvärjt, försvuren äv. försvärjd, försvurna äv. försvärjda, pres. försvär äv. försvärjer ORDLED: för-svur-it SUBST.: försvärjande
  Svensk ordbok
 3. gäl

  1gäl subst. ~en ~ar ORDLED: gäl-en
  Svensk ordbok