1. knack

  2knack subst. ~en ORDLED: knack-en
  Svensk ordbok
 2. knack

  1knack subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: knac-ket
  Svensk ordbok
 3. knackig

  knack`ig adj. ~t ORDLED: knack-ig
  Svensk ordbok
 4. knacka

  knack`a verb ~de ~t ORDLED: knack-ar SUBST.: knackande, knackning
  Svensk ordbok
 5. knackvurst

  knack´vurst subst. ~en ~ar ORDLED: knack--vurst-en
  Svensk ordbok
 6. knackning

  knack`ning subst. ~en ~ar ORDLED: knack-ning-en
  Svensk ordbok
 7. kotknackning

  ko`tknackning subst. ~en ORDLED: kot--knack-ning-en
  Svensk ordbok
 8. dörrknackare

  dörr`knackare subst. ~n äv. dörrknackarn, plur. ~, best. plur. dörrknackarna ORDLED: dörr--knack-ar-en
  Svensk ordbok
 9. kotknackare

  ko`tknackare subst. ~n äv. kotknackarn, plur. ~, best. plur. kotknackarna ORDLED: kot--knack-ar-en
  Svensk ordbok
 10. dörrknackning

  dörr`knackning subst. ~en ~ar ORDLED: dörr--knack-ning-en
  Svensk ordbok