1. stövla

  stöv`la verb ~de ~t ORDLED: stövl-ar SUBST.: stövlande
  Svensk ordbok
 2. barometer

  barome´ter subst. ~n barometrar ORDLED: baro-metr-ar
  Svensk ordbok
 3. klapp

  klapp subst. ~en ~ar ORDLED: klapp-en
  Svensk ordbok
 4. knoge

  kno`ge subst. ~n knogar ORDLED: knog-en
  Svensk ordbok
 5. teleprinter

  teleprin´ter subst. ~n teleprintrar ORDLED: tele-print-ern
  Svensk ordbok
 6. evangelist

  evangelis´t subst. ~en ~er ORDLED: ev-angel-ist-en
  Svensk ordbok
 7. hacker

  hacker [ung. häk´er] subst. ~n ~s ORDLED: hack-ern
  Svensk ordbok
 8. rost

  1rost [rås´t] subst. ~en ORDLED: rost-en
  Svensk ordbok
 9. knaka

  kna`ka verb ~de ~t ORDLED: knak-ar SUBST.: knakande, knakning; knak
  Svensk ordbok
 10. dörr

  dörr subst. ~en ~ar ORDLED: dörr-en
  Svensk ordbok