1. knuff

  knuff subst. ~en ~ar ORDLED: knuff-en
  Svensk ordbok
 2. knuffas

  knuff`as verb knuffades knuffats ORDLED: knuff-as SUBST.: knuffande, knuffning
  Svensk ordbok
 3. knuffa

  knuff`a verb ~de ~t ORDLED: knuff-ar SUBST.: knuffande, knuffning
  Svensk ordbok
 4. extrusiv bergart

  extrusiv bergart, annat namn på effusiv bergart.
 5. detrusor

  detrusor (nylatin, av latin detrudo ’knuffa’, ’driva ned’), detrusormuskel, muskel i urinblåsans vägg som drar ihop blåsan så att urinen töms ut genom urinröret.
 6. extrusion

  extrusion, process som innebär utgjutande av en trögflytande lava (magma) ur en vulkankrater eller markspricka; även benämning på en sålunda bildad bergartsmassa.
 7. extruder

  extruder, strängsprutningsmaskin, maskin för kontinuerlig formning av sträng, slang, rör, profil, folie eller skivor av olika material och råvaror.
 8. ofredande

  ofredande är ett brott som innebär att man antastar någon fysiskt eller medvetet stör någon annan person.
 9. gökar

  gökar, Cuculidae, den enda familjen i ordningen gökfåglar.
 10. maratonlöpning

  maratonlöpning, långdistanslöpning på företrädesvis vägar och gator.