1. nudging

  nudging, puffningbeteendevetenskaplig metod för att leda människor i en annan riktning än den de annars skulle ha tagit.

 2. ekologi

  ekologi är läran om hur organismer, såsom djur och växter, lever och fungerar i sina livsmiljöer.
 3. resonans

  resonans är när något svänger eller vibrerar i takt med något annat.
 4. extrusom

  extrusom, membranavgränsad, utskjutbar struktur som förekommer i cytoplasmans yttre del hos frilevande encelliga organismer, särskilt ciliater.
 5. jordkrypning

  jordkrypning, långsamma markrörelser i jordtäckets ytskikt utför sluttningar.
 6. sjö

  sjö, insjö, större, mer eller mindre permanent vattensamling i en naturlig sänka i jordytan.
 7. värme

  värme är två saker, nämligen värmestrålning och värme i ting.
 8. extrusion

  extrusion, inom metallbearbetning en process vid vilken ämnet med hjälp av en stämpel pressas ut ur en container via en matris.
 9. ljudhastighet

  ljudhastighet är den hastighet som en ljudvåg rör sig med.
 10. sumo

  sumo, japansk traditionell brottning där motståndaren ska antingen knuffas ur ringen, dohyo, eller fällas så att någon annan kroppsdel än fötterna rör vid golvet.