1. interstitialfauna

  interstitialfauna, interstitiell fauna, marinbiologisk och limnologisk term för de djur som finns i vattnet mellan sand- och gruspartiklarna i sand- och grusbottnar.
 2. värmeledning

  värmeledning är när värme överförs i ett fast material.

 3. jämvikt

  jämvikt är när ett föremål är i balans, vilket betyder att de krafter som försöker ändra föremålets läge tar ut varandra.

 4. curling

  curling är en idrott där man skjuter tunga stenar på en lång bana av is mot en måltavla målad i isen.
 5. mobbning

  mobbning är när en människa eller en grupp utsätts för olika typer av elakheter gång på gång.
 6. extrudering

  extrudering, strängsprutning, metod att forma plastiska, vanligen degliknande, massor av t.ex. plast eller livsmedel.
 7. Nattvarden

  Nattvarden, italienska L’Ultima cena, väggmålning av Leonardo da Vinci, utförd 1495–98 i refektoriet i klostret i Santa Maria delle Grazie i Milano, där målningen utgör en illusorisk förlängning av rummet.
 8. friktion

  friktion kallas det motstånd mot glidning som finns mellan två ytor som har kontakt med varandra.

 9. bandy

  bandy, bollspel på is (naturlig eller konstfrusen) mellan två skridskoförsedda elvamannalag.
 10. basketboll

  basketboll, basket, ett i USA utvecklat bollspel som spelas, huvudsakligen inomhus, mellan två femmannalag på en rektangulär spelplan (26–28 m lång och 14–15 m bred) med en målställning mitt på vardera kortsidan.