1. solen

  solen, symbol ⊙, den närmaste stjärnan och solsystemets centralkropp.
 2. australisk fotboll

  australisk fotboll, egentligen Australian rules football, ett snabbt och hårt bollspel som spelas av två artonmannalag på en stor oval spelplan.
 3. skuff

  skuff subst. ~en ~ar ORDLED: skuff-en
  Svensk ordbok
 4. buff

  buff subst. ~en ~ar ORDLED: buff-en
  Svensk ordbok
 5. fia

  fi`a subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 6. puck

  puck subst. ~en ~ar ORDLED: puck-en
  Svensk ordbok
 7. skuffa

  skuff`a verb ~de ~t ORDLED: skuff-ar SUBST.: skuffande, skuffning
  Svensk ordbok
 8. putt

  2putt subst. ~en ~ar ORDLED: putt-en
  Svensk ordbok
 9. omild

  o`mild adj. omilt ORDLED: o--mild
  Svensk ordbok
 10. putta

  putt`a verb ~de ~t ORDLED: putt-ar SUBST.: puttande, puttning
  Svensk ordbok