1. CPD-lösning

  CPD-lösning, koagulationsförhindrande lösning som används vid blodgivning.
 2. blodmat

  blodmat hade en större plats i det förindustriella kosthållet än i dagens, där livsmedelsindustrin dessutom ofta döljer en råvara som blod bakom omskrivande benämningar.
 3. filbunke

  filbunke, ursprungligen icke homogeniserad, opastöriserad mjölk som fått självsurna med hjälp av den naturliga mjölksyrabakteriefloran.
 4. blödarsjuka

  blödarsjuka, eller hemofili, är en sjukdom som bara drabbar män.
 5. filmjölk

  filmjölk, fil, kulturmjölk, mjölk med 3 % fetthalt som syrats med en kultur av mjölksyrabakterier.
 6. blodlever

  blodlever, levrat, koagulerat blod, blodkoagel.
 7. transfusionsmedicin

  transfusionsmedicin, medicinsk laboratoriespecialitet (förlagd till blodcentraler) som omfattar blodgruppsserologi, immunhematologi, blodtransfusionstjänst, blodverksamhet, transfusionslära m.m.
 8. blodkoagel

  blodkoagel, ruva, stelnat, koagulerat blod.
 9. stafylokocker

  stafylokocker, Staphylococcus, släkte kulformiga, grampositiva, orörliga, lättodlade bakterier, som i mikroskopiska preparat ligger i karakteristiska klasar.
 10. hirudin

  hirudin, protein som finns i salivkörtlarna hos medicinsk blodigel.