1. Kjell Bergqvist

  Bergqvist, Kjell, född 1953, skådespelare.
 2. Buchenwald

  Buchenwald, ett av de första och största nationalsocialistiska koncentrationslägren, beläget ca 7 km nordväst om Weimar, Tyskland.

 3. Michael Gambon

  Gambon, Michael, född 1940, brittisk skådespelare.

 4. huvudbonad

  huvudbonad har dels burits av det primära skälet att utgöra skydd mot kyla, regn, sol, hetta, stötar, slag m.m., dels brukats som prydnad och som en symbol för att markera t.ex. status.
 5. Bohuslän

  Bohuslän, Sveriges västligaste landskap, beläget vid Skagerrak.

 6. Rex Stout

  Stout, Rex, 1886–1975, amerikansk författare.
 7. restaurang

  restaurang, offentlig lokal för servering av måltid mot betalning.
 8. meningokocker

  meningokocker, Neisseria meningitidis, art gramnegativa bakterier med kaffebönsliknande form vilken förekommer i övre luftvägarna hos människa.
 9. Nora Ephron

  Ephron, Nora, 1941–2012, amerikansk författare, journalist, filmregissör och manusförfattare.
 10. Idaho

  Idaho, förkortat ID, delstat i nordvästra USA.