1. streptokock

  streptokock [-kåk´] subst. ~en ~er ORDLED: strepto-kock-en
  Svensk ordbok
 2. kokerska

  ko`kerska subst. ~n kokerskor ORDLED: kok-er-skan
  Svensk ordbok
 3. pralin

  prali´n subst. ~en ~er ORDLED: pral-in-en
  Svensk ordbok
 4. kyckling

  kyck`ling subst. ~en ~ar ORDLED: kyckl-ing-en
  Svensk ordbok
 5. båtsman

  båtsman [bå`ts- el. bå´ts-] subst. ~nen båtsmän, best. plur. båtsmännen ORDLED: båts--mann-en
  Svensk ordbok
 6. katastrof

  katastrof [-å´f] subst. ~en ~er ORDLED: kata-strof-en
  Svensk ordbok