1. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 2. Marcus Samuelsson

  Samuelsson, Marcus, född 1970, kock, restauratör, kokboksförfattare, professor vid Restauranghögskolan i Umeå sedan 2005.
 3. Nigella Lawson

  Lawson, Nigella, född 1960, brittisk kock och kokboksförfattare, dotter till Nigel Lawson.
 4. Auguste Escoffier

  Escoffier, Auguste, 1846–1935, fransk mästerkock och kökschef.
 5. smegmabakterier

  smegmabakterier, bakterier som ofta påträffas i smegma, såväl grampositiva kocker som gramnegativa bakterier och Mycobacterium smegmatis.
 6. Gert Klötzke

  Klötzke, Gert, född 1944, kock, gastronom, kokboksförfattare, professor vid Restauranghögskolan i Umeå.
 7. stomi

  stomi, kirurgiskt anlagd öppning av ett hålorgan, såsom matstrupe ( esofagostomi), magsäck ( gastrostomi), tarm ( ileostomi från tunntarm, kolostomi från tjocktarm) eller urinledare ( urostomi), till huden eller som förbindelse till ett annat hålorgan, t.ex. mellan tunntarm och ändtarm ( ileorektostomi).
 8. Folkhushållningsdepartementet

  Folkhushållningsdepartementet, ett av statsdepartementen 1939–50.
 9. Holbergpriset

  Holbergpriset, norskt pris som sedan 2004 årligen delas ut för internationellt framstående forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, teologi och juridik. 

 10. Christer Lingström

  Lingström, Christer, född 1957, kock, krögare.