1. kocker

  kocker (nylat. cocci, pluralis av coccus, av grekiska kokkos ’frö’ (bl.a. senapskorn) beroende på den yttre likheten), benämning på kulformiga bakterier.
 2. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.

 3. kock

  kock, person som lagar mat, vanligen i storkök.
 4. Martin Koch

  Koch, Martin, född 23 december 1882, död 22 juni 1940, författare.
 5. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 6. Ilse Koch

  Koch, Ilse, 1906–67, tysk lägerövervakare i Buchenwald.
 7. regeringen

  regeringen, Sveriges högsta verkställande myndighet, kollektivet av statsråd under statsministerns ledning.

 8. helgon

  helgon är en person som levt ett liv mycket nära Gud.
 9. Karin Kock

  Kock, Karin, 1891–1976, nationalekonom och politiker, statsråd 1947–50, överdirektör och chef för Statistiska centralbyrån 1950–57.
 10. Robert Koch

  Koch, Robert, 1843–1910, tysk läkare och bakteriolog, professor i hygien vid Berlins universitet från 1885.