1. gramnegativa kocker

  gramnegativa kocker, gemensamt namn på gramnegativa bakterier med klotformigt utseende.
 2. Jørgen Kock

  Kock, Jørgen, 1487–1556, borgmästare och myntmästare i Malmö, född sannolikt i Westfalen.
 3. Reykjavík

  Reykjavík, huvudstad i Island.

 4. grampositiva kocker

  grampositiva kocker, gemensamt namn på grampositiva bakterier med klotformigt utseende.
 5. blåsfiskar

  blåsfiskar, kulfiskar, Tetraodontidae, familj blåsfiskartade fiskar med ca 120 arter, de flesta marina.
 6. arbetardiktning

  arbetardiktning, begrepp som främst innefattar litteratur vars författare vuxit upp under proletära förhållanden och själva kroppsarbetat.

 7. stafylokocker

  stafylokocker, Staphylococcus, släkte kulformiga, grampositiva, orörliga, lättodlade bakterier, som i mikroskopiska preparat ligger i karakteristiska klasar.
 8. spansk mat

  spansk mat, mat lagad i enlighet med spansk tradition.
 9. fransk mat

  fransk mat, mat lagad i enlighet med fransk tradition.

 10. koch

  koch, etnisk grupp om 21 000 (enligt 2001 års folkräkning) bland bodo-folken i de indiska delstaterna Assam och Västbengalen.