1. mim

  mim, en dramatisk konstform där artisten med kroppsspråk, gester och ansiktsspel (mimik) härmar mänskligt beteende.

 2. Bernkonventionen

  Bernkonventionen, egentligen Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, internationell överenskommelse som ingicks i Bern 1886 på schweiziskt initiativ med avsikt att skapa ett skydd för upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk.
 3. indisk filosofi

  indisk filosofi syftar, liksom alla religiösa riktningar i Indien, framför allt till att nå den kunskap som kan ge frigörelse ( moksha) från världen och omfödelsen.
 4. Dominikanorden

  Dominikanorden, egentligen Predikarorden, en religiös orden med tre grenar (för män, kvinnor respektive lekmän), stiftad av Dominicus och stadfäst av påven Honorius III år 1216, sedan de kyrkliga myndigheternas försök att vinna tillbaka katarerna och albigenserna i Sydfrankrike till den romersk-katolska kyrkan misslyckats.
 5. pali

  pali, pāli , pāḷi, medelindiskt språk, en litterär form av prakrit, theravadabuddhismens heliga språk.

 6. formlära

  formlära, studiet av musikalisk form.
 7. karolingisk skrift

  karolingisk skrift, bok- och i någon mån urkundsskrift som brukades i det latinska kulturområdet från ca 800 till omkring mitten av 1100-talet och som ersatte de tidigmedeltida skrifter som tidigare var i bruk.
 8. kodifiera

  kodifie´ra verb ~de ~t ORDLED: kodi-fi-er-ar SUBST.: kodifierande, kodifiering; kodifikation
  Svensk ordbok
 9. medicinalvikt

  medicinalvikt, apoteksvikt, vikt inom ett viktsystem för läkemedel som har använts i Sverige och har haft motsvarighet i andra länder.
 10. occitanska

  occitanska, samlingsbenämning på den grupp av galloromanska språk som vid sidan av franska talas i Frankrikes södra hälft samt i intilliggande trakter i Spanien (Katalonien, där det är ett officiellt språk sedan 1998) och Italien (Piemonte).