1. musikanalys

  musikanalys, sammanfattande term för olika sätt att undersöka musik.
 2. occitanska

  occitanska, samlingsbenämning på den grupp av galloromanska språk som vid sidan av franska talas i Frankrikes södra hälft samt i intilliggande trakter i Spanien (Katalonien, där det är ett officiellt språk sedan 1998) och Italien (Piemonte).
 3. samiska

  samiska, tidigare lapska, finsk-ugriskt språk som har sitt kärnområde i norra Skandinavien, i norra Finland och på Kolahalvön.
 4. Johan Gyllenstierna

  Gyllenstierna, Johan, född 18 februari 1635, död 10 juni 1680, friherre, från 1674 greve (ej introducerad), riksråd, ämbetsman; jämför släktartikel Gyllenstierna.
 5. Etiopien

  Etiopien, stat i nordöstra Afrika.

 6. giftermålsregler

  giftermålsregler, giftermålssystem , de kulturellt standardiserade anvisningar som i vissa samhällen anger vilka personer som utgör lämpliga giftermålspartners.
 7. rusinska

  rusinska, ruski jazik, ruska bešeda, slaviskt minoritetsspråk med officiell status (även kallat rutenska).
 8. Xenokrates

  Xenokrates (grekiska Xenokratēs), född ca 395, död 314 f.Kr., grekisk filosof från Chalchedon, ledare för den platonska akademin i Athen från 339 f.Kr.
 9. Libanon

  Libanon, stat i Mellanöstern.

 10. syriska liturgier

  syriska liturgier, gudstjänstformer i Syrien och angränsande länder (och genom utvandring i andra världsdelar).