1. koks

  koks, kox, bränsle som framställs genom pyrolys av stenkol varvid metan och andra kolväten avgår.
 2. kokare

  kokare, som teknisk term i sin vidaste och äldsta betydelse synonymt med värmeväxlare.
 3. banan

  banan, Musa Dessertbanan-Gruppen, odlade sorter med sötsmakande frukter i växtfamiljen bananväxter.
 4. koka

  koka, coca, benämning på kokabuskens blad använda som stimulantia.

 5. maniok

  maniok, kassava, Manihot esculenta (synonym M. utilissima), art i familjen törelväxter.

 6. kokain

  kokain, bensoylmetylekgonin, C17H21NO4, centralstimulerande alkaloid som framställs ur den sydamerikanska kokabuskens blad (se kokabuske).

 7. gökärt

  gökärt, Laʹthyrus linifoʹlius (syn. L. montaʹnus), art i familjen ärtväxter.

 8. isotoper

  isotoper, atomer av samma grundämne men med olika (atom)massa.
 9. kolmonoxid

  kolmonoxid, i dagligt tal koloxid, CO, en mycket giftig, brännbar gas utan färg, lukt och smak.
 10. öl

  öl, alkoholdryck framställd av mältad säd (oftast korn), humle, vatten och jäst (se bryggeriteknik).