1. RBMK

  RBMK, typ av kärnreaktor som utvecklades i Sovjetunionen.
 2. indium

  indium, metalliskt grundämne som tillhör borgruppen, periodiska systemets grupp 13 (III B); kemiskt tecken In.

 3. mescal

  mescal, spritsort som framställs av agave, dock vanligen inte av den blå agave som används för tequila.

 4. destillation

  destillation, separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar).
 5. kollagen

  kollagen, ursprungligen sammanfattande benämning på den dominerande fiberkomponenten i bindväv.
 6. ångkraftverk

  ångkraftverk, värmekraftverk (såväl kärnkraftverk som kraftverk eldade med fossila bränslen eller biobränslen) där energiomvandlingen sker genom en process under vilken vatten kokas till ånga som har högt tryck och hög temperatur.
 7. kokabuske

  kokabuske, Erythroxylum coca, art i familjen kokaväxter.

 8. spannmål

  spannmål, säd, gemensamt namn på sädesslagens mogna frukter, i första hand kärnor av stråsädesslagen; spannmål avsedd för förmalning benämns ofta kvarnspannmål.
 9. kams

  kams, norrländsk rätt av råg- eller kornmjöl och riven potatis som formas till bullar och kokas i vatten.
 10. gejser

  gejser, typ av het källa som då och då kastar ut en fontän av kokande vatten och vattenånga.