1. fotogen

  fotogen är en färglös och brandfarlig vätska.
 2. maniok

  maniok är en hög ört som ser ut som en buske och har många, långa knölrötter.

 3. förångning

  förångning är när ett ämne övergår till gas utan att det förändras kemiskt.

 4. torrdestillation

  torrdestillation är ett sätt att få ut enklare kolföreningar från ett fast organiskt material (oftast trä) genom upphettning.
 5. vattenånga

  vattenånga är vatten i form av gas.
 6. te

  te är en art i familjen teväxter och en dryck.
 7. kastanjer

  kastanjer är en grupp träd som hör till familjen bokväxter.
 8. fransk mat

  fransk mat är mat som man lagar enligt traditioner från Frankrike.

 9. ubåt

  ubåt är en förkortning av undervattensbåt.
 10. kräfta

  kräfta är namnet på flera olika kräftdjur.