1. krasch

  krasch (engelska crash), benämning på de svåra abstinenssymtom med tomhetskänsla, oro och depression som kan följa efter missbruk av centralstimulerande medel, främst kokain.

 2. Karl Carl Koller

  Koller, Karl ( Carl), 1858–1944, tjeckisk-amerikansk ögonläkare, verksam först i Wien, från 1888 i USA.
 3. tropanalkaloider

  tropanalkaloider, grupp av naturligt förekommande substanser som kännetecknas av att deras struktur innehåller grundskelettet tropan.
 4. kick

  kick, slanguttryck för en starkt lustfylld upplevelse vid tillförsel av narkotika, framför allt vid injektion av heroin eller amfetamin och vid snusning av kokain.

 5. William Stewart Halsted

  Halsted, William Stewart, 1852–1922, amerikansk kirurg.
 6. Carl Liebermann

  Liebermann, Carl, 1842–1914, tysk kemist, från 1873 professor vid Berliner Gewerbeakademie (från 1882 Berlins tekniska högskola), kusin till Max Liebermann.
 7. Javier Sotomayor

  Sotomayor, Javier, född 1967, kubansk höjdhoppare.
 8. Guinea-Bissau

  Guinea-Bissau, stat på Afrikas västkust.

 9. alkaloider

  alkaloider, äldre benämning växtbaser, omfattande grupp organisk-kemiska föreningar som ofta har starka fysiologiska verkningar och som därför använts som gifter, läkemedel och berusningsmedel under hela mänsklighetens historia.
 10. organiska föreningar

  organiska föreningar, mycket stor grupp kemiska föreningar som alla innehåller grundämnet kol.