1. cannabis

  cannabis, cannabispreparat, samlingsnamn för de beredningar som utvinns ur indisk hampa (Cannabis sativa subspecies indica).

 2. injektionsmissbruk

  injektionsmissbruk, intag av narkotika med injektionsspruta, i allmänhet genom intravenös tillförsel.

 3. dopning

  dopning, doping, användning av olika artificiella metoder och medel, särskilt läkemedel och hormoner (ofta benämnda droger) för att höja prestationsförmågan hos människor och djur.
 4. amfetamin

  amfetamin, α-metylfenyletylamin, syntetiskt centralstimulerande medel som kan ätas, drickas, inandas genom näsan (snortas) eller injiceras.

 5. Minnesotamodellen

  Minnesotamodellen, inriktning inom behandlingen av personer med missbruk och beroende, utvecklad i Minnesota, USA, sedan mitten av 1980-talet tillämpad även i Sverige.

 6. tobaksrökning

  tobaksrökning, inandning av tobaksrök från cigaretter, cigarrer eller piptobak.

 7. Mexiko

  Mexico, Mexico, stat i södra Nordamerika.

 8. alkaloid

  alkaloi´d subst. ~en ~er ORDLED: al-kalo-id-en
  Svensk ordbok
 9. crack

  crack [kräk´] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 10. växtgift

  väx`tgift subst. ~et ~er ORDLED: växt--gift-et
  Svensk ordbok