1. kokain

  kokain, bensoylmetylekgonin, C17H21NO4, centralstimulerande alkaloid som framställs ur den sydamerikanska kokabuskens blad (se kokabuske).

 2. kokabuske

  kokabuske, Erythroxylum coca, art i familjen kokaväxter.

 3. narkotikamissbruk

  narkotikamissbruk, narkomani, vanemässigt bruk av narkotiskt medel som medför psykiska, sociala och ofta också kroppsliga skadeverkningar.

 4. FARC

  FARC, FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (’Colombias väpnade revolutionära styrkor – Folkarmén’), colombiansk gerilla grundad 1964, sedan 2017 politiskt parti vid namn Comunes.

 5. centralstimulerande medel

  centralstimulerande medel, ämnen som genom att påverka centrala nervsystemet framkallar ökad psykisk och fysisk aktivitet, ofta också reducerad aptit.

 6. hallucination

  hallucination, upplevelse av sinnesintryck (varseblivning, perception) utan motsvarande sinnesretning.
 7. narkotikapolitik

  narkotikapolitik, samhällets åtgärder mot spridning av narkotika och narkotikamissbruk.

 8. Medellínkartellen

  Medellínkartellen, löst sammansatt syndikat av kriminella familjer från Medellín i Colombia, upplöst 1993.
 9. lokalbedövning

  lokalbedövning, lokalanestesi, regional anestesi, metoden att med ett lokalbedövningsmedel upphäva smärtkänsligheten i en begränsad del av kroppen utan att patientens medvetande påverkas.
 10. kirurgi

  kirurgi, den del av medicinen som med hjälp av manuella ingrepp (utan eller oftast med instrument) diagnostiserar och/eller behandlar sjukliga tillstånd och skador.