1. narkotikahund

  narkotikahund, specialutbildad sökhund som används av kriminalvården, polisen och tullen för att med hjälp av vittring söka efter och markera för illegala droger.
 2. Colombia

  Colombia, stat i nordvästra Sydamerika.

 3. Minnesotamodellen

  Minnesotamodellen, inriktning inom behandlingen av personer med missbruk och beroende, utvecklad i Minnesota, USA, sedan mitten av 1980-talet tillämpad även i Sverige.

 4. Mexiko

  Mexico, Mexico, stat i södra Nordamerika.

 5. krasch

  krasch (engelska crash), benämning på de svåra abstinenssymtom med tomhetskänsla, oro och depression som kan följa efter missbruk av centralstimulerande medel, främst kokain.

 6. Karl Carl Koller

  Koller, Karl ( Carl), 1858–1944, tjeckisk-amerikansk ögonläkare, verksam först i Wien, från 1888 i USA.
 7. kick

  kick, slanguttryck för en starkt lustfylld upplevelse vid tillförsel av narkotika, framför allt vid injektion av heroin eller amfetamin och vid snusning av kokain.

 8. William Stewart Halsted

  Halsted, William Stewart, 1852–1922, amerikansk kirurg.
 9. Carl Liebermann

  Liebermann, Carl, 1842–1914, tysk kemist, från 1873 professor vid Berliner Gewerbeakademie (från 1882 Berlins tekniska högskola), kusin till Max Liebermann.
 10. Javier Sotomayor

  Sotomayor, Javier, född 1967, kubansk höjdhoppare.