1. alkaloider

  alkaloider, äldre benämning växtbaser, omfattande grupp organisk-kemiska föreningar som ofta har starka fysiologiska verkningar och som därför använts som gifter, läkemedel och berusningsmedel under hela mänsklighetens historia.
 2. organiska föreningar

  organiska föreningar, mycket stor grupp kemiska föreningar som alla innehåller grundämnet kol.
 3. Peru

  Peru, stat i västra Sydamerika.

 4. CART

  CART, cocaine- and amphetamine-regulated transcript, grupp besläktade polypeptider som bildas hos försöksdjur i anslutning till injektion av kokain eller amfetamin.
 5. Hélio Oiticica

  Oiticica, Hélio, 1937–80, brasiliansk konstnär.
 6. Guatemala

  Guatemala, stat i Centralamerika.

 7. droger

  droger, substanser med psykologisk, ofta berusande, effekt som inte i första hand intas för näringens skull.

 8. narkotikalagstiftning.

  narkotikalagstiftning, lagar och författningar som berör dels kontroll av tillverkning och hantering av narkotiska preparat (inklusive psykotropa substanser), dels vård och behandling av missbrukare av sådana preparat, dels ramarna för den kriminalpolitiska regleringen i övrigt.

 9. Colombia

  Colombia, stat i nordvästra Sydamerika.

 10. cannabis

  cannabis, cannabispreparat, samlingsnamn för de beredningar som utvinns ur indisk hampa (Cannabis sativa subspecies indica).