1. kollektivtrafik

  kollektivtrafik, trafik där resenärer i organiserad form tillsammans använder ett fordon.
 2. kollateral

  kollateral, collateralis, inom medicinen term för något som befinner sig vid sidan om.
 3. kollimatör

  kollimatör, riktmedel som förr användes i stället för kikarsikte i artilleriets riktinstrument.
 4. kollation

  kollation, kollationering , kontrolläsning av en avskrift mot originalet.
 5. kollapsbreccia

  kollapsbreccia , bergart som huvudsakligen består av kantiga brottstycken av en eller flera andra bergarter och som bildats vid kollaps eller instörtning av berg till följd av att underliggande berggrund försvagats eller avlägsnats.
 6. kollegiatkapitel

  kollegiatkapitel, gemenskap liknande ett domkapitel (i romersk-katolsk mening) men inte knuten till en domkyrka.
 7. kollegium

  kollegium, benämning på en krets av personer som handlägger en uppgift gemensamt, t.ex. ett kollegium inom en myndighet som beslutar i disciplinfrågor och andra personalfrågor.
 8. kollektivdos

  kollektivdos, egentligen kollektiv effektiv dos , mått på strålningsexpositionen för en grupp människor.
 9. kollokation

  kollokation, ordsammanhang som ett ord kan eller brukar ingå i.
 10. kollokvium

  kollokvium, enklare vetenskaplig konferens; förr också universitetsundervisning i samtalsform eller disputationsövning (på latin).