1. kollaboratör

  kollaboratör, samarbetsman.
 2. kollektivkörfält

  kollektivkörfält, körfält endast avsett för kollektivtrafik, vanligen buss men ibland även taxi.
 3. kollektiv beslutsmetod

  kollektiv beslutsmetod, den vanligaste när beslut ska fattas gemensamt av flera.
 4. kollektivt medvetande

  kollektivt medvetande, term introducerad i samhällsvetenskapen av Émile Durkheim för att beteckna de övertygelser och känslor som är gemensamma för genomsnittet av medlemmarna i ett samhälle eller en grupp.
 5. kollektivavtalslöst tillstånd

  kollektivavtalslöst tillstånd, arbetsrättslig term för det rättsliga läge som råder under tiden mellan det att ett kollektivavtal löpt ut och ett nytt trätt i kraft.
 6. kollektivt omedvetet

  kollektivt omedvetet, begrepp i C.G. Jungs analytiska psykologi.
 7. kolloidalt silver

  kolloidalt silver, silverpartiklar i metallisk form eller silversalt svävande i vatten.

 8. Aleksandra Kollontaj

  Kollontaj, Aleksandra, född Domontovitj, 1872–1952, sovjetisk politiker, diplomat och författare.
 9. koller

  koller, samlande benämning på hjärnsjukdomar hos häst med beteende- och rörelserubbningar.
 10. koller

  koller, del av kollersele för häst.