1. Fuchu

  Fuchu, Fuchū, stad på Honshu, Japan.

 2. Johann Joachim Becher

  Becher, Johann Joachim, 1635–82, tysk nationalekonom och alkemist.
 3. slaveri

  slaveri, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen.
 4. Venedig

  Venedig, italienska Venezia, huvudort i regionen Veneto, nordöstra Italien.

 5. jul

  jul, den kristna högtid som firas 25 december till minne av Jesu födelse (fornsvenska Kristi födslodagher eller Herrens födslodagher, på latin in nativitate Domini eller dies natalis).
 6. Malaysia

  Malaysia, stat i Sydöstasien.

 7. merkantil

  merkanti´l adj. ~t ORDLED: merk-ant-il
  Svensk ordbok
 8. marketentare

  marketen`tare subst. ~n äv. marketentarn, plur. ~, best. plur. marketentarna ORDLED: mark-et-ent-ar-en
  Svensk ordbok
 9. väldig

  väl`dig adj. ~t ORDLED: väld-ig
  Svensk ordbok