1. kapsyl

  kapsy´l subst. ~en ~er ORDLED: kaps-yl-en
  Svensk ordbok
 2. linoleum

  linoleum [-o`l- äv. -o´l-] subst. ~et el. ~en ORDLED: lin-ole-um-et
  Svensk ordbok
 3. flöte

  flö`te subst. ~t ~n ORDLED: flöt-et
  Svensk ordbok
 4. loss

  loss [lås´] adv.
  Svensk ordbok
 5. skruva

  skru`va verb ~de ~t ORDLED: skruv-ar SUBST.: skruvande, skruvning
  Svensk ordbok
 6. styv

  styv adj. ~t
  Svensk ordbok
 7. flyta

  fly`ta verb flöt flutit fluten flutna, pres. flyter ORDLED: flyt-er SUBST.: flytande
  Svensk ordbok
 8. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok