1. kovändning

  ko`vändning subst. ~en ~ar ORDLED: ko--vänd-ning-en
  Svensk ordbok
 2. gipp

  gipp, segelbåtsmanöver där båten vänder undan vinden, dvs. där den, med vinden fortfarande inkommande akterifrån, ändrar riktning så att storseglet byter sida.
 3. Donald Trump

  Trump, Donald, född 14 juni 1946, amerikansk affärsman och politiker (republikan), president 2017–21.

 4. canossavandring

  canossavandring [kanås`a-] subst. ~en ~ar ORDLED: canossa--vandr-ing-en
  Svensk ordbok
 5. gipp

  gipp el. 2gip´ subst. ~en ~ar ORDLED: gipp-en
  Svensk ordbok
 6. kovända

  ko`vända verb kovände kovänt, pres. kovänder ORDLED: ko--vänd-er SUBST.: kovändande, kovändning
  Svensk ordbok
 7. vändning

  vän`dning subst. ~en ~ar ORDLED: vänd-ning-en
  Svensk ordbok