1. svarta torsdagen

  svarta torsdagen, Black Thursday, torsdagen 24 oktober 1929, den dag då fondbörsen i New York drabbades av ett kursfall som kom att markera inledningen till en depression på 1930-talet.
 2. World Trade Center

  World Trade Center, byggnadskomplex på södra Manhattan i New York, USA, uppfört 1962–76, demolerat 2001.
 3. New Deal

  New Deal var de ekonomiska och sociala reformer som president Franklin D. Roosevelt genomförde i USA under 1930-talet för att stoppa den ekonomiska depressionen.

 4. terrorism

  terrorism är våldsdåd som görs för att uppnå politiska mål.

 5. Walt Disney

  Disney, Walter (Walt), född 5 december 1901, död 15 december 1966, amerikansk filmproducent.

 6. kamikaze

  kamikaze, ursprungligen japansk benämning på de tyfoner som räddade landet undan mongolernas (Khubilai khans) anfall 1281.
 7. Kreugerkraschen

  Kreugerkraschen, Kreugerkoncernens sammanbrott och upplösning 1932.
 8. Ivar Kreuger

  Kreuger, Ivar, född 2 mars 1880, död 12 mars 1932, affärsman och civilingenjör; jämför släktartikel Kreuger.

 9. recessionen 2007–09

  recessionen 2007–09, stora recessionen, global lågkonjunktur i samband med finanskrisen 2007–08.

 10. Marina Raskova

  Raskova, Marina, 1912–43, sovjetisk navigatör och pilot, major i det sovjetiska flygvapnet.