1. Krig och fred

  Krig och fred, Vojna i mir, historisk roman i fyra delar av den ryske författaren Lev Tolstoj, utgiven 1867–69.

 2. 30-åriga kriget

  30-åriga kriget, en serie krigiska konflikter i Europa 1618–48, se trettioåriga kriget.
 3. Irak–Iran-kriget

  Irak–Iran-kriget, krig 1980–88 mellan Irak och Iran.

 4. stora nordiska kriget

  stora nordiska kriget, krig som fördes i norra och östra Europa 1700–21 som följd av den koalition som 1699 ingicks mot Sverige av Sachsen, Danmark och Ryssland.
 5. krigsrätt

  krigsrätt, domstol under krig eller beredskapstillstånd som enligt tidigare svensk lagstiftning (1949–87) efter regeringens förordnande kunde överta handläggningen av militära mål från allmän underrätt.
 6. krigsförklaring

  krigsförklaring, meddelande från en stat till en annan att krigstillstånd inträtt mellan staterna i fråga eller kommer att inträda vid viss angiven tidpunkt.
 7. kriging

  kriging, statistisk metod att interpolera spatiala processer.
 8. krigsdomstol

  krigsdomstol, se krigsrätt.
 9. krigsfånge

  krigsfånge, soldat ur en krigförande stats militära förband, frivilligstyrka eller organiserad motståndsrörelse som har fallit i fiendens händer.
 10. krigsskadestånd

  krigsskadestånd, ersättning för krigsskada som utkrävs av en stat till följd av dess aggression eller krigsförbrytelser.