1. förklara

  förkla´ra verb ~de ~t ORDLED: för-klar-ar SUBST.: förklarande, förklaring
  Svensk ordbok
 2. föra

  fö`ra verb förde fört, pres. för ORDLED: för-de SUBST.: förande
  Svensk ordbok
 3. byte

  1by`te subst. ~t ~n ORDLED: byt-et
  Svensk ordbok
 4. neutral

  neutra´l adj. ~t ORDLED: neutr-al
  Svensk ordbok
 5. vapen

  va´pen subst. vapnet, plur. ~, best. plur. vapnen ORDLED: vapn-et
  Svensk ordbok
 6. fält

  fält subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fält-et
  Svensk ordbok