1. Kroatiska Riksförbundet

  Kroatiska Riksförbundet, organisation för kroaterna i Sverige, grundad 1978.
 2. slaver

  slaver, samlingsbenämning på folk som talar slaviska språk.
 3. etnisk rensning

  etnisk rensning, tvångsmässig fördrivning av en befolkningsgrupp från ett geografiskt område.
 4. Jugoslavien

  Jugoslavien hette tidigare ett land på Balkanhalvön.

 5. Österrike–Ungern

  Österrike–Ungern var ett land som fanns 1867–1918 och som bestod av kejsardömet Österrike och kungariket Ungern.
 6. panslavism

  panslavism, idéströmning som betonar de slaviska folkens kulturella och ibland även politiska samhörighet.
 7. Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike

  Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike, den första jugoslaviska statsbildningen, proklamerad 1 december 1918 då sydslaverna i den kollapsande habsburgska dubbelmonarkin anslöt sig till Serbien.
 8. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 9. kravatt

  kravatt, lång manshalsduk av växlande utseende.
 10. Wimbledon

  Wimbledon, stadsdel i Greater London, Storbritannien, cirka 13 km sydväst om Londons city.