1. krockkudde

  krockkudde, säkerhetssystem för förare och passagerare i fordon.
 2. krocket

  krocket, ett utomhussällskapsspel i vilket man med en träklubba slår ett träklot genom ett antal metallbågar (6–9 st.) och mot pinnar, i en förutbestämd ordningsföljd.
 3. krock

  krock [kråk´] subst. ~en ~ar ORDLED: krock-en
  Svensk ordbok
 4. offentlighetsprincipen

  offentlighetsprincipen, grundläggande princip för svensk rättskipning och offentlig förvaltning.
 5. fladdermöss

  fladdermöss är något så ovanligt som däggdjur som kan flyga.
 6. krocksäkerhet

  krocksäkerhet, passiv säkerhet , skadeförebyggande säkerhet, ett fordons förmåga att minimera personskadorna vid en trafikolycka.
 7. plattektonik

  plattektonik (avstavas platt-tektonik) beskriver hur stora plattor i jordskorpan, ofta hela kontinenter, rör sig långsamt i förhållande till varandra.

 8. meteor

  meteor är ett snabbt lysande streck på natthimlen som uppstår när en liten sten eller ett gruskorn faller in i jordatmosfären.
 9. dimensionering

  dimensionering, fastställande av de dimensioner eller den kapacitet som en byggnads- eller maskindel, en väg eller ett kommunikationsmedel bör ha med hänsyn till givna normer och ställda krav.
 10. krocka

  krocka [kråk`a] verb ~de ~t ORDLED: krock-ar SUBST.: krockande, krockning; krock
  Svensk ordbok