1. personuppgiftslagen

  personuppgiftslagen, PUL, lag vars syfte var att skydda den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter, 2018 ersatt av dataskyddsförordningen.

 2. VR-glasögon

  VR-glasögon, virtual reality-glasögondatorbaserad enhet som monteras framför ögonen och möjliggör en tredimensionell upplevelse av omgivningen med bild och ljud, så kallad virtuell verklighet.

 3. New Horizons

  New Horizons, amerikansk rymdsond för utforskning av Pluto och andra objekt i Kuiperbältet.

 4. bilbälte

  bilbälte är en anordning med ett starkt band som man spänner fast sig med i bilar.
 5. Bengt Bratt

  Bratt, Bengt, född 1937, dramatiker; jämför släktartikel Bratt.
 6. Zenon från Elea

  Zenon från Elea var en grekisk filosof och lärjunge till Parmenides på 400-talet före Kristus.
 7. ljus

  ljus är fotoner av olika energi som bildar elektromagnetiska vågor.

 8. artificiell intelligens

  artificiell intelligens, AI, dels intelligens som tillskrivs ett datorsystem, dels ett forskningsområde inriktat mot konstruktion av datorsystem som uppvisar intelligent beteende.

 9. carambolage

  carambolage, biljardterm för det tillfälle då en boll i en stöt träffar två eller flera andra bollar; ordet används även i överförd bemärkelse i betydelsen sammanstötning, ”krock”, villervalla.
 10. Yusuf al-Qaradawi

  al-Qaradawi, Yusuf, arabiska Yūsuf al-Qaraḍāwī, född 1926, egyptisk islamisk teolog och TV-predikant.