1. krocket

  krocket, ett utomhussällskapsspel i vilket man med en träklubba slår ett träklot genom ett antal metallbågar (6–9 st.) och mot pinnar, i en förutbestämd ordningsföljd.
 2. krocket

  krocket [kråk´-] subst. ~en ORDLED: krock-et-en
  Svensk ordbok
 3. roque

  roque, krocketspel som förekommer i USA.
 4. Kate Atkinson

  Atkinson, Kate, född 1951, brittisk romanförfattare och dramatiker.
 5. idrott

  idrott, sammanfattande benämning på skilda slag av kroppsövningar.
 6. klubblängd

  klubb`längd subst. ~en ~er ORDLED: klubb--längd-en
  Svensk ordbok
 7. krocka

  krocka [kråk`a] verb ~de ~t ORDLED: krock-ar SUBST.: krockande, krockning; krock
  Svensk ordbok
 8. krok

  krok subst. ~en ~ar ORDLED: krok-en
  Svensk ordbok
 9. spela

  1spe`la verb ~de äv. spelte, ~t äv. spelt, pres. ~r ORDLED: spel-ar SUBST.: spelande (till 1,2,4--8), spelning (till 1,2,4 och 7); spel (till 1,2,4--8)
  Svensk ordbok