1. lösningsmedel

  lösningsmedel är ett ämne som används för att lösa upp ett annat ämne.

 2. natriumklorid

  natriumkloriʹd, koksalt, jonförening med kemisk formel NaCl, som mineral stensalt.

 3. Kula Kangri

  Kula Kangri, berg i norra Bhutan; 7 554 m ö.h. För belägenhet se landskarta Bhutan.
 4. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 5. katapult

  katapult, antik kastmaskin som sköt tunga pilar.
 6. perfluorerade föreningar

  perfluorerade föreningar, perfluorerade ämnen, PFAS, organiska föreningar i vilka alla väteatomer utom de som tillhör funktionella grupper ersatts av fluoratomer.

 7. skyttegrav

  skyttegrav är en enkel militär befästning som består av ett grävt dike där man kan skjuta på fienden och ändå vara skyddad.
 8. kulamattor

  kulamattor, kulahmattor, handknutna mattor från staden Kula i västra Turkiet.
 9. kulans

  kulans, term för det fall då någon tar på sig betalningsskyldighet eller medger annan förmån utan att vara rättsligt förpliktad till det.
 10. kularmborst

  kularmborst, fjärrvapen som främst förekommit i Östasien och Europa.