1. kulan

  kulan, underart av halvåsna.
 2. aktiveringsenergi

  aktiveringsenergi är ett energitillskott som krävs för att en kemisk reaktion ska kunna ske.

 3. Leopold II

  Leopold II, 1835–1909, kung av Belgien från 1865, son till Leopold I.
 4. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 5. global

  global sägs i egentlig betydelse en företeelse vara som omfattar hela världen.
 6. molekylmodell

  molekylmodell, tredimensionell modell som åskådliggör en molekyls struktur och steriska egenskaper.
 7. Gästrikland

  Gästrikland, landskap i södra Norrland.

 8. gelfiltrering

  gelfiltrering, gelpermeationskromatografi, GPC, separering av molekyler efter storlek i en kromatografisk kolonn innehållande porösa gelkulor.
 9. nötkreatur

  nötkreatur, ko, tamko, nötboskap, tamboskap, Bos taurus, art i hovdjursfamiljen slidhornsdjur, underfamiljen oxdjur.

 10. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.